Céljaink

A MÉRTÉK
– jogi elemzéseket végez, monitorozza a médiahatóság tevékenységét, hatásvizsgálatokat folytat, amelyek révén felmérhető az új médiatörvények szélesebb piaci, tartalomkínálatra gyakorolt, illetve az újságírói magatartásokra gyakorolt hatása,
– eredményeivel folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi nyilvánosság szakmai és civil fórumain, elősegítve a sajtószabadság érvényesülését és a demokrácia elveinek megfelelő nyilvánosság működését.
A szabályozás végrehajtásának nyomon követése a médiahatóság határozatainak elemzése mellett – ide értve a médiatartalmakkal, a műsorszolgáltatási jogosultságokkal és a támogatásokkal kapcsolatos határozatokat – a kapcsolódó bírósági ítéletek, valamint a társszabályozási szervezetek döntéseinek elemzésére is kiterjed.
Tevékenységével a Mérték pótolni igyekszik a médiahatóság működési transzparenciájának hiányát, és megalapozott kiindulópontokat szolgáltat a médiaszabályozás ás a médiapolitika jövőbeli újragondolásához. A médiatörvények hatásvizsgálata ugyanakkor ennél szélesebb, szociológiai és közgazdasági módszerre alapozott elemzéseket is magában foglal.
Az elemzés része ezért:
– az újságírói tapasztalatok és attitűdök figyelemmel kísérése,
– a médiapiaci folyamatok elemzése, különös tekintettel a helyi médiapiacok pluralizmusára, illetve a nyomtatott és online média piacának alakulására,
– valamint médiatartalmak elemzése, a hírektől a bulvár-műfajokig terjedően, a közszolgálati médiaszolgáltatásra kiemelt figyelmet fordítva.