MEDIADELCOM

Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape A médiával kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kritikai feltárása a deliberatív kommunikáció elősegítéséhez: Az európai médiakörnyezet fejlődési forgatókönyvei Honlap: https://www.mediadelcom.eu/ This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No […]

Media Landscape After A Long Storm – The Hungarian media politics since 2010 (Mertek Booklets 25)

This paper provides an overview of how the Hungarian media system hasevolved since 2010. This long decade fundamentally changed the Hungarian public sphere by the construction of the illiberal state and themove away from the democratic values of the European Union. It is particularly striking that the transformation of the media system occurred at several […]

Médiatájkép egy hosszú vihar után – Médiapolitika 2010 után (Mérték Füzetek 24.)

Az alábbi tanulmány áttekintést ad arról, hogy a 2010 óta eltelt időszakban miként alakult át a magyarországi médiarendszer. Az a bő egy évtized, amely az illiberális állam építésével és az Európai Unió demokratikus értékeitől való eltávolodással jellemezhető, alapjaiban változtatta meg a hazai nyilvánosságot. Különösen szembetűnő, hogy a médiarendszer átalakítása több szinten is megjelent, de a […]

Magyar médiapiac: a politika erők dominanciája a piaci működés felett

A National Endowment for Democracy támogatásával összesen négy országban, Magyarország mellett Csehországban, Romániában és Szlovákiában elemeztük a médiarendszer jellemzőit és az elmúlt három évben bekövetkezett változásokat. A teljesen jelentés a honlapunkon olvasható, ebben az írásban a magyarországi médiapiaci fejleményeket foglaljuk össze.  Magyarország meglehetősen hasonlóak a médiapiac tendenciák, mint a többi vizsgált országban. Ez természetesen nem […]