Mérték Médiaombudsman – június

A külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény elfogadásának megjelenése az online médiában

AZ ELEMZÉS CÉLJA

A Mérték Médiaelemző Műhely a Google Digital News Initiative Innovation Fund támogatásával egy olyan online médiakörnyezet kialakítására törekszik, amely a kritikus gondolkodást és az objektivitás iránti igényt mind a médiafogyasztók, mind az újságírók oldalán erősíti. A projekt egyik része egy olyan, médiaombudsman-szerű felület kialakítása, amely kritikus elemzéseket közöl egyes eseményeknek az online médiában való feldolgozásáról, az eseményhez kapcsolódó cikkekről, szerkesztőségi tartalmakról.

Az egyes elemzések egy aktuális téma online médiában való megjelenését vizsgálják. A cél nem egy konkrét médium vagy újságíró tevékenységének értékelése, hanem széles körben tárgyalt események feldolgozásának lehető legteljesebb körű elemzése. Az egyes cikkek részletes elemzésére is csak annyiban van szükség, amennyiben ez segíti a témafeldolgozás értékelését. Az egyes közlések sajátos témakiemelését, szóhasználatát, a megszólalók kiválasztását stb. a többi közléshez képest, azokkal összehasonlítva vizsgáljuk.

Az elemzés elsődleges célja az, hogy az olvasó szempontjából közelítsen a médiumokhoz és rajtuk keresztül a témához; rálátást adjon arra, hogy az egyes portálok külön-külön és együttesen mennyiben segítik a témában való tájékozódást és a többoldalú, reális kép kialakítását.

Ez azt is jelenti, hogy az elemzés meghatározó szempontja a minőségi tájékoztatás és a minőségi újságírás elemeinek, kritériumainak megjelenése. Mivel ezen kritériumok szorosan összekapcsolódnak a korábban a hagyományos újságírásban kialakult elvárásrendszerrel, az elemzés bizonyos pontjain óhatatlanul megjelenik a klasszikus és az online sajtó összevetése. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne lenne egyértelmű a két terület különbözősége. Nyilvánvaló, hogy az online média új körülmények között, egészen más feltételekkel, módszerekkel és lehetőséggel működik, és ezért sok szempontból nem kérhetőek számon rajta a klasszikus sajtó sajátosságai és kritériumai. A felgyorsult tempó, a folyamatos hírverseny, a megváltozó technológiai környezet, az újságírókra nehezedő időnyomás, a szerkesztőségek költségvetést érintő kihívásai mind olyan tényezők, amelyek nem csak a médiumok működését, hanem a befogadók fogyasztói szokásait is megváltoztatták.

Az azonban már kétségesebb, hogy ezzel együtt megváltoztak-e a sajtó iránti elvárásaink is. A sajtó szerepe az olvasók életében alapvetően továbbra is a világban való eligazodás segítése, így a minőségi tájékoztatás és véleményközlés elvárásától továbbra sem lenne szerencsés lemondani. Mivel az elemzés az olvasói szempontot tekinti elsődlegesnek, így a hiteles és átfogó tájékoztatás biztosítása alapvető vizsgálati szempont volt, hiszen ezt elvileg nem befolyásolhatja az, hogy milyen médiumról és az újságírás milyen formájáról van szó.

A teljes elemzés elérhető: Médiaombudsman: A külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény elfogadásának megjelenése az online médiában