HDMO – Európai Digitális Média Obszervatórium

2023 januárjában új szakasz kezdődött a hamis és félrevezető információk elleni küzdelemben, miután az Európai Digitális Média Obszervatórium (EDMO) hazai központjaként létrejött a Magyar Digitális Média Obszervatórium (Lakmusz-HDMO). Az EDMO-t 2020-ban hozta létre az Európai Bizottság az álhírek és dezinformáció-ellenes stratégia részeként. A szervezet az unió támogatásával, de független intézményként működik a firenzei European University Institute irányítása alatt. Célja, hogy koordinálja a tagországokban működő tényellenőrző központok és szerkesztőségek munkáját, a dezinformáció terjedésével foglalkozó tudományos kutatásokat, és a tudatos médiafogyasztással és az ezzel kapcsolatos oktatással foglalkozó szervezetek erőfeszítéseit.

A Lakmusz-HDMO projekt keretében hat autonóm szervezet dolgozik együtt. A Political Capital és a Mérték Médiaelemző Műhely kutatói a dezinformációk terjedését és az ellene hozott intézkedések hatékonyságát vizsgálják, az AFP hírügynökség és a Lakmusz újságírói tényellenőrző munkát végeznek, az Idea Alapítvány munkatársai pedig tudatos médiafogyasztással kapcsolatos tréningeket tartanak. A Lakmusz-HDMO digitális infrastruktúráját az Epresspack biztosítja.

A Political Capital által vezetett konzorcium egyik legfőbb erőssége az interdiszciplinaritás: szakértői csapatában bölcsészek, társadalomtudósok, újságírók és tényellenőrző szakemberek dolgoznak.

A Lakmusz-HDMO annak az – Európai Bizottság által 2022-ben társfinanszírozott – kísérleti projektnek a folytatása, amelynek keretében a Lakmusz elindult, és amelynek eredményeképp mára Magyarország meghatározó tényellenőrző oldalává nőtte ki magát.

Tevékenységek

Tényellenőrzés

A projektben keretében két szerkesztőség, a Lakmusz és az AFP látja el a tényellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket.

A két szervezet tagjai magyar nyelven terjedő állításokkal foglalkoznak: azonosítják és vizsgálják a főbb dezinformációs narratívákat, rendszeresen publikálnak tényellenőrző cikkeket és egyéb olyan tartalmakat, amelyek a dezinformációs környezet működését tárják fel különböző nézőpontokból.

A két szerkesztőség tagjai aktívan támaszkodnak a konzorcium többi tagjának munkájára. A projekt tudományos, kutatói pillére elemzésekkel, tanulmányokkal és technológiai eszközökkel segíti, hogy a mindennapi újságírói munka módszereit és folyamatait rendszeresen fejleszteni, tökéletesíteni tudják.

A Lakmusz és az AFP újságírói a munkájuk során minden esetben a legjobb szakmai tudásuk szerint, a módszertanukban lefektetett szakmai és etikai alapelveknek megfelelően végzik. (A Lakmusz módszertanáról és alapelveiről itt, az AFP-jéről pedig itt és ittlehet részletesen olvasni.) Mindkét szerkesztőség a Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat (International Fact-Checking Network, IFCN) tagja, munkájuk során betartják az IFCN etikai szabályzatát (Code of Principles).

A HDMO projekt keretében a két szervezet összesen körülbelül 1000 darab, tényellenőrzéssel és dezinformációval kapcsolatos tartalmat fog készíteni, amelyek mind a lakmusz.hu, mind a hdmo.eu oldalon megjelennek. A Lakmusz emellett együttműködik a Magyar Jeti Zrt. 2013-ban alapított kiadványával, Magyarország egyik leglátogatottabb online újságával, a 444.hu-val: a Lakmusz cikkei megjelennek a 444.hu oldalán, így szélesebb közönséghez tudnak eljutni. Emellet a Lakmuszon megjelenő tartalmakat bármely médium átveheti, forrásmegjelöléssel publikálhatja.

A rendszeresen publikált tényellenőrző cikkeket a két szerkesztőség a hdmo.eu oldalon, strukturált és kereshető adatbázisban gyűjti. Az adatbázis bárki számára elérhető, és célja, hogy segítséget nyújtson kutatóknak, újságíróknak és más érdeklődőknek a dezinformáció jelenségének és terjedésének vizsgálatában.

A HDMO konzorcium európai szinten, a European Digital Media Observatory (EDMO) tagjaként hozzájárul az Európai Unió más országaiban működő nemzeti-és regionális dezinformáció-ellenes központok közös munkájához, rendszeresen részt vesz az EDMO által koordinált nemzetközi együttműködésekben.

Kutatás

Political Capital és a Mérték Médiaelemző Műhely kutatásai a tényellenőrzések szervezeti és módszertani hátterének fejlesztését célozzák. Ez biztosítja, hogy Magyarországon valódi multidiszciplináris közösség jöjjön létre, a dezinformációval foglalkozó összes érdekelt fél részvételével. A kutatási és elemzési tevékenységek a dezinformáció jelenlétére és hatására világítanak rá azáltal, hogy (1) feltárják a magyar médiarendszer sebezhetőségét, (2) feltérképezik a főbb közügyekhez (mint például Oroszország ukrajnai agressziójához vagy a Covid-járványhoz) kapcsolódó dezinformáció terjedését, (3) közvélemény-kutatások készítésével felmérik a hírfogyasztási szokásokat és a propagandára való fogékonyságot.

A Political Capital ezen felül olyan mesterségesintelligencia-alapú eszközöket fejleszt, amelyek segítenek azonosítani a magyar dezinformációs térben tapasztalható trendeket és szereplőket, valamint feltérképezni a narratívák terjedését.

Politikai döntéshozatal

A Mérték Médiaelemző Műhely jelentéseket készít az online platformok és a digitális ökoszisztéma által a dezinformáció korlátozása érdekében bevezetett szakpolitikákról. A Mérték segíti a magyarországi szabályozó hatóságokat abban, hogy a dezinformáció elleni európai magatartási kódexet aláírók betartsák vállalásaikat. A két jelentés összefoglalja a dezinformáció mintáival és terjedésével kapcsolatos tendenciákat a magyar nyilvánosságban, a dezinformációval szembeni fellépés érdekében bevezetett eszközök és megoldások működését és hatékonyságát, valamint a vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket.

A Mérték külön workshopokat tervez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára. Erre a minisztériumok és a Gazdasági Versenyhivatal képviselői is meghívást kapnak. A workshopok a dezinformációval, a médiarendszerrel és a digitális platformszolgáltatókkal kapcsolatos aktuális jogi, technológiai és gazdasági fejleményekkel foglalkoznak.

Médiatudatosság

A tudatos médiafogyasztás fejlesztése érdekében a Lakmusz-HDMO újságíróknak és tanároknak szóló képzéseket tart, oktatási anyagokat készít, erősítve a gyerekek, a fiatalok, valamint a szélesebb közönség dezinformációval szembeni ellenálló képességét.

Képzések

1. Az AFP három alkalommal tart személyes jelenléttel zajló, négynapos tényellenőrző képzést, magyar újságírók számára. A képzési program témakörei: (1) a tényellenőrzés alapelvei és célkitűzései; (2) a dezinformáció nyomon követése, azonosítása és kezelése; (3) a forrás vizsgálata; (3) összetett keresések; (4) képek nyomon követése és videóelemzés; (5) földrajzi helymeghatározási eszközök és technikák; (6) bizonyítékok írása és bemutatása.
2. 2023-2024-ben hat képzési csoportot szervezünk általános és középiskolai tanároknak, az Idea Alapítvány vezetésével, Budapesten és több vidéki városban. A hathónapos tanárképzés három szakaszból áll: (1) a tanárok először egy e-learning felületen sajátítják el a kritikai médiaműveltség oktatásához szükséges ismereteket, (2) ezt követi egy kétnapos jelenléti képzés, majd (3) a tanárok saját iskolájukban valósítják meg a program keretében kapott oktatási anyagokat (oktatási gyakorlat).

Oktatási eszközök

A program során négy e-learning tananyag készül a 13-16 éves korosztály számára, amelyek célja a kritikus médiaműveltség fejlesztése. Az e-learning anyagok a következő témákat fedik le.

1. Manipulációs technikák
2. A minőségi tartalom jellemzői
3. A kritikus gondolkodás fejlesztése
4. Tényellenőrző eszközök

A dezinformációval kapcsolatban több oktatási anyagot és eszközt készítünk: hat magyar nyelvű oktatóvideót, az InVid-WeVerify böngészőbővítmény magyar nyelvű változatát, valamint hozzáférést a Political Capital által fejlesztett „LAKMUSZ Watch” és a „Visalert” eszközökhöz.

Médiakampányok

A dezinformációval szembeni ellenálló képesség erősítése érdekében személyre szabott médiaoktatási kampányok indulnak a dezinformáció kockázatairól és lehetőségeiről. Két nagyobb kampányra kerül sor, az egyik a 13-18 éves korosztályt, a másik pedig a felnőtt lakosságot célozza.