Frekvenciaosztogatás (Mérték Füzetek 6.)

A Mérték 2011 óta rendszeresen vizsgálja a Médiatanács frekvenciaelosztási, pályáztatási gyakorlatát. Elemzéseink dokumentálták és bemutatták azt a folyamatot, hogyan rajzolta át a médiahatóság az elmúlt években a rádiós piaci térképet. Az átalakítási folyamatot a piaci koncentráció erősödése, a korábban komoly piaci pozíciókkal rendelkező szereplők visszaszorulása, sőt eltűnése, illetve ezzel párhuzamosan új piaci szereplők megjelenése jellemezte. A frekvenciapályáztatás eredményeként látványosan terjeszkedtek és megerősödtek a vallási rádiós hálózatok és a kormányhoz közeli gazdasági körök által működtetett rádiók. Visszaszorult a korábban virágzó, szabad (kisközösségi) rádiózás, csökkent a valóban helyi médiumként, a helyi nyilvánosság részeként működő rádiók száma és jelentősége a médiakínálatban.

Az elemzés a hatóság honlapján nyilvánosságra hozott pályázati felhívások, határozatok és egyéb dokumentumok
alapján a 2015-ben lefolytatott pályázati eljárásokat vizsgálja.

A teljes elemzés elérhető:

Mérték Füzetek 6. Frekvenciaosztogatás