Kutatóink

Polyák Gábor

Polyák Gábor, jogász, a Mérték vezetője
Egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem és a Corvinus Egyetem oktatója. Oktatási és kutatási területe a médiajog, a médiapolitika, a médiarendszerek, valamint az informatikai és hírközlési jog. Jogi és kommunikációs diplomáit a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Bécsi Egyetemen szerezte. Az MTA Bolyai Ösztöndíjának ösztöndíjas kutatója volt 2010 és 2013 között, 2014 és 2016 között kutatóként dolgozott a münsteri egyetem Informatikai, Távközlési és Médiajogi Intézetében. Legutóbbi könyve Médiaszabályozás, médiapolitika – Technikai, gazdasági és társadalomtudományi összefüggések címmel jelent meg a Gondolat Kiadónál 2015-ben

Nagy Krisztina

Nagy Krisztina, jogász
1996 és 2010 között az Országos Rádió és Televízió Testület munkatársa. Szakterülete a médiaszabályozás alkotmányos alapjai, összefüggései, és a médiajogi gyermekvédelem. Számos írása jelent meg e témakörökben. Évek óta tart médiajogi kurzusokat többek között a Budapesti Corvinus Egyetemen, és a Pécsi Tudományegyetem által szervezett infokommunikációs szakjogász képzés keretében. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar PhD. doktori képzésének hallgatója, ahol témája a Gyermekvédelem a digitális korban, a Media literacy szabályozási kérdései.

Urbán Ágnes

Urbán Ágnes, közgazdász
Egyetemi docens, tanszékvezető a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékén. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 1998-ban végzett közgazdászként, ennek jogutódján, a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude minősítéssel. Disszertációját Az új média szolgáltatások piaci fogadtatása címmel írta. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Médiagazdaságtan, valamint a Média- és közönségkutatás tárgy oktatója, tárgyfelelőse. Fő kutatási területe az üzleti modellek változása, a médiafogyasztási szokások átalakulása, a magyarországi médiapiac fejlődése és a médiapolitika piaci kérdéseinek vizsgálata. Az Impact of Internet on the Mass Media COST A20 és a Participation in the Broadband Society COST298 számú páneurópai kutatási program résztvevője volt. Urbán Ágnes eddig mintegy 40 hazai és nemzetközi publikáció szerzője média és infokommunikációs témákban, amelyek között könyvek, könyvrészletek, folyóirat-cikkek és konferencia-előadások egyaránt megtalálhatók, magyar illetve angol nyelven.

KI

Kovács Ildikó, marketing kommunikációs szakértő
Az ELTE TFK magyar-művelődésszervező szakának elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemen és a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett posztgraduális végzettséget. Multinacionális vállalatoknál dolgozott az elmúlt másfél évtizedekben különböző menedzseri pozíciókban, az ott szerzett adminisztratív, marketing és kommunikációs tapasztalatával most a civil szférát erősíti.

Szávai Petra, PhD hallgató, médiaszakértő

Kommunikáció és médiatudomány szakon végzett, jelenleg a Nyelv és Kommunikáció Doktori Program hallgatója a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatásaiban a hazai nyilvánosság polarizációjával foglalkozik, a különböző médiatartalmak és az azokat fogyasztó közönség vizsgálatával, elsősorban kvantitatív módszereken keresztül. 2017-től külsős szakértőként, 2021-től a MEDIADELCOM projektért felelős tudományos munkatársként vesz részt a Mérték munkájában.

Állandó külső szakértők:

Bencsik Márta, újságíró, jogász

1986-ban szerzett jogász diplomát a József Attila Tudományegyetemen Szegeden. Több jogterületen dolgozott, volt gyámügyes és rektori titkár, emellett 1988-tól a helyi televízióban és a regionális rádióban újságíróként is tevékenykedett. 1993-1999 között a Magyar Rádió szerkesztő-riportere. 11 éven át volt az Országos Rádió és Televízió Testület munkatársa, a jogi osztály vezetője majd jogi igazgatója. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól 2011-ben távozott. Szakterülete a hatósági jogalkalmazás, a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a közszolgálati médiaszolgáltatás. E témában több tanulmánya, elemzése jelent meg.

Győri Gábor, vezető elemző

A Policy Solutions vezető elemzője. Korábban a Demos Magyarországnál, a Miniszterelnöki Hivatalban, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban dolgozott elemzőként. Egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban végezte, a University of Chicago-n nemzetközi kapcsolatok, a Harvard University-n társadalomtudományi tanulmányok szakon kapott diplomát. Angolul és németül felsőfokon beszél, franciául alapszinten ért.

Katus Eszter, újságíró

Magyar-kommunikáció szakon végzett a Pécsi Tudományegyetemen 2008-ban. Hallgatóként részt vett a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Regionális Kutatások Központja által szervezett kutatásokban Baranya megye területén. Szakdolgozatában – amelyben a cigányok munka világából való kiszorulását vizsgálta – részben az ott készült interjúkat használta. 2007 óta dolgozik szabadúszó újságíróként, kilenc évig a Baranya megyei napilap (Dunántúli Napló) munkatársa volt, ahol közéleti témákban publikált helyszíni tudósításokat, interjúkat, riportokat. Két évig tanárként dolgozott egy alapítványi iskolában, jelenleg a Magyar Narancsnak ír oknyomozó anyagokat, valamint működteti saját hírportálját, a 7300.hu-t.

Mong Attila, újságíró
Jelenleg az atlatszo.hu internetes non-profit oknyomozó újság főszerkesztő-helyettese. 2012-2013-ban a Stanford Egyetem John S. Knight Journalism Fellowships programjának résztvevője volt. 2011 májusáig a közszolgálati Magyar Rádió 180 perc című műsorának munkatársa volt. 2010. december 21-én élő adásban egy perces csenddel tiltakozott a médiatörvény elfogadása ellen, utána felfüggesztették állásából, majd távozott a Magyar Rádiótól. 1995 óta újságíró. Korábban az Inforádió műsorvezetője (2000-2010), a Spiegel-csoporthoz tartozó Manager Magazin főszerkesztője (2005-2007) volt. Dolgozott a Figyelőnél (1999-2005), a Magyar Televíziónál (1998-2000) és a Magyar Rádiónál (1996-1998) és az Origo.hu-nál is (2011-2012) is. A K&H botrányról írt könyve (Milliárdok mágusai, Vízkapu Kiadó, 2003, szerzőtárs György Bence) és oknyomozó újságírói munkájáért 2003-ban a Göbölyös József Soma díjat, 2004-ben pedig a Joseph Pulitzer Emlékdíjat nyerte el. Napi munkája mellett több könyvet is írt. A legújabb 2012-ben jelent meg Kádár hitele címmel és a magyar adósság történetét dolgozza fel (1956-1990), ehhez az Open Society Institute és a Hoover Intézet adott támogatást. Utóbbinál 2011. szeptember-októberben visiting research fellow-ként kutatott. További könyvei: János vitéz a Gulagon (Helikon 2009), Oknyomozó újságírás (Vajda Éva, Független Médiaközpont, 2009), Az ártatlanok kora. (társszerző: Vajda Éva Index-könyvek, 2010).

Timár János, jogász, szociológus

1974-ben szerzett jogi diplomát az ELTE-n, néhány évvel később az ELTE szociológia szakán abszolutóriumot. Első munkahelye a Tömegkommunikációs Kutatóközpont, ahol előbb a média hosszútávú tervezésének kérdéseivel foglalkozott, később a Közvéleménykutató Osztály tudományos munkatársa volt. A rendszerváltás idején kollégáival megalapította a Medián Közvélemény és Piackutató Intézetet, ahol 1996-ig kutatásvezetőként dolgozott. Közben médiaszakértőként segítette először a Fideszt, később a kormányt a médiatörvény előkészületei során. 1996-ban a parlament az SzDSz javaslatára a médiahatóság (ORTT) tagjává választotta és ez megismétlődött 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban. A médiahatóságnál végzett munkája az ORTT megszűnésével ért véget. Jelenleg a kisgyermekkori médiapedagógia elterjesztésének lehetőségei foglalkoztatják. Oktatóként médiajogot tanít, illetve tanított a PTE szakjogász képzésén, az ELTE kommunikáció szakán, illetve a Kodolányi János Főiskolán.

Uszkiewicz Erik, jogász

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát summa cum laude minősítéssel 2011-ben. Ph.D.-tanulmányait az ELTE doktori iskolájában folytatja, kutatási témája: előítélet és diszkrimináció a jogalkalmazásban. Az elmúlt időszakban civil szervezetek munkáját segítette kutatásokban való részvétellel, projekt-management szolgáltatásokkal. Jelenleg egy nemzetközi ügyvédi iroda kommunikációs és üzletfejlesztési vezetőjeként dolgozik. Részt vesz hazai és nemzetközi kutatásokban egyaránt, melyek a jogállamiság, a demokratikus kultúra, az önkéntesség, a diszkrimináció, valamint a gyűlölet-bűncselekmények témaköreivel kapcsolatosak. Számos magyar és idegen nyelvű tanulmány, könyvfejezet szerzője. Elnökségi tagként, külső szakértőként civil és akadémiai szervezetek életében működik közre. Angolul és franciául beszél.