A helyi piac állapota, különös tekintettel az önkormányzati médiára

A magyar médiapiac vizsgálatában rendszerint az országos piac elemzése jellemző, a helyi piacok hosszú időn át észrevétlenek maradtak. Az elmúlt években kezdődtek azok a beszélgetések, amelyek a helyi nyilvánosság állapotát próbálják megérteni és ez a fokozott érdeklődés valószínűleg nem független a társadalmi polarizációtól és a választási eredmények mintázatától.  Gyorsan kiderült, hogy helyi piac még az országoshoz képest is sokkal rosszabb állapotban van, minden olyan probléma, amelyről a magyarországi médiaszabadság kapcsán beszélni szoktunk, felerősítve jelentkezik helyi szinten.  

Az elkövetkező években sokkal több energiát kell tenni abba, hogy megismerjük a helyi piacok állapotát, a politikai beavatkozás mértékét, a kínálat jellemzőit és a lakosság elvárásait. A Mérték Médiaelemző Műhely egészen biztosan fog munkát tenni ebbe a következő években, ennek a folyamatnak az első, feltáró jellegű összefoglalója készült most el. 

A Visegrad Fund támogatta azt a kutatást, amely a négy visegrádi országban vizsgálta a helyi piac állapotát, különös tekintettel az önkormányzati médiára. Nem meglepő módon eléggé hasonló problémák merültek fel mindenhol, a gazdasági fenntarthatóság kérdéses, a napjainkban sokat emlegetett ún. hírsivatagok kialakulni látszanak. A projekt érinti a kereskedelmi alapon működő helyi és regionális médiát, illetve a helyi nyilvánosságban fontos kis független szereplőket, de ez a téma ebben a jelentésben most kisebb szerepet kapott. 

Magyarországon különösen jellemző, hogy helyi/regionális szinten politikailag egyszínű a kínálat. Az önkormányzati média természetesen fontos platformja lehet a helyi ügyek megvitatásának, de ebben az esetben különösen nagy a politikai kitettség. Az objektív tájékoztatásnak nincsenek intézményi garanciái, gyakorlatilag az önkormányzatok vezetőinek önmérsékletétől, illetve a médiacégek élére kinevezettek szakmaiságától függ, hogy az önkormányzati lapok valóban a közt szolgálják vagy partikuláris politikai érdekeket. Három önkormányzati lap tartalomelemzése azt mutatta, hogy nagyon különböző gyakorlatok alakultak ki, egyaránt találtunk példát kiegyensúlyozottságra törekvő és politikailag teljesen elfogult lapra is. Nem véletlen, hogy szakpolitikai ajánlásokat fogalmaztunk meg az önkormányzati média működtetésére. Mi is tudjuk, hogy erre jelenleg nincs politikai akarat, de azt gondoljuk, hogy erről a kérdésről érdemes szakmai vitát kezdeményezni, hiszen előbb-utóbb szükség lesz rá. 

Az összefoglaló Magyarországra vonatkozó része itt elérhető magyar nyelven. Az angol nyelvű változat, mind a négy országra vonatkozóan itt olvasható

A projekt megvalósulását a Visegrad Fund támogatta.