Szúrópróba 1. – A közmédia híradóinak elemzése

Közhírek és kormányhírek

A médiatörvény minden tájékoztatást végző médiaszolgáltató számára kötelezettségként írja elő a kiegyensúlyozott tájékoztatást a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről a tájékoztató és hírműsorokban. A törvény a közszolgálati médiaszolgáltató számára célként jelöli meg azokat a követelményeket, amelyeknek a közszolgálati médiaszolgáltatásnak eleget kell tennie ezek a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás, továbbá az egyes eltérő vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulásA közszolgálati médiaszolgáltatást jó ideje erős kritikák érik a sajtóban, számos esetben derült fény hírhamisításra, erősen manipulált hírtartalom közreadására. A kifogások között megjelent az egyoldalúság, az elfogultság, a kormánypolitikát népszerűsítő hírszerkesztési gyakorlat. Az elemzésben azt vizsgáltuk, hogy hogy miként érvényesültek a törvényi követelmények, mennyiben valósult meg a minőségi műsorkészítés a köztelevízió híradásaiban. Figyeltük emellett, hogy felfedezhetők-e manipulációs technikák pl. a témaválasztásban, a blokkok felépítésében, vagy propagandisztikus elemek – egyebek mellett – a nyelvhasználatban, a hírek képi és hangzó bemutatásánál.

Egy tetszőlegesen kiválasztott nap, 2016. március 30. 18 órai és 19.30-as hírműsorait elemeztük abból a szempontból, hogy miként valósul meg a kiegyensúlyozott, tárgyilagos és felelős hírszolgáltatás a köztelevízióban.

A teljes elemzés letölthető: Szúrópróba 1