Két választás Magyarországon – Kampányidőszakok a legnagyobb elérésű hírforrásokban

A kutatásról

Két fontos választás zajlott Magyarországon 2014 első felében. A magyar parlamenti választás hivatalos kampányidőszaka 2014. február 15-én kezdődött és április 6-ig, a választás napjáig tartott. A választás másnapján, április 7-én gyakorlatilag azonnal kezdetét vette az Európai Parlamenti választás kampánya, ami a május 25-i voksolásig tartott. A Mérték Médiaelemző Műhely megbízásából a Prospect Műhely Alapítvány munkatársai ebben a két szakaszra bontható tág kampány időszakban nyomon követték a legjelentősebb médiumok hírfolyamait.

A kutatás a Stichting Democratie en Media és az Open Society Foundation által támogatott, a kampány egyes sajátos vonatkozásait vizsgáló[1] kutatások keretében készült.

A jelen kutatás közvetlen módszertani előzménye az a vizsgálat, amelynek során a Publicus Intézet a Mérték Médiaelemző Műhely iránymutatása és szempontjai alapján elemezte a forintárfolyam-gyengülés tematika megjelenését az írott és a sugárzott hírcsatornákon.[2] Erre az elemzésre az kínált lehetőséget, hogy 2008. október 7. és október 22, illetve 2011. október 31. és november 16. között volt két 16-16 napos időszak, amikor a forint árfolyama jelentősen (és nagyságrendileg hasonló mértékben) romlott az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva. A forintgyengülés tematikához kapcsolódó hírek figyelése lehetőséget nyújtott arra, hogy kvantitatív adatokkal alátámasztott képet kapjunk az új médiatörvény politikai tartalmakra gyakorolt hatásairól.

Jelen kutatás eredményei csak korlátozottan alkalmasak a korábbi eredményekkel való összehasonlításra, de a közéleti hírek megjelenésének főbb tendenciái így is láthatóvá válnak.

A kutatással kapcsolatos kérdéseket várjuk a polyak.gabor@mertek.eu címen.

A teljes elemzés elérhető: Két választás Magyarországon


[1] A Stichting Democratie en Media az Európai Unióról megjelenő kép kutatását támogatta, ld. Két választás Magyarországon – EU hírek a kampányokban, http://www.mertek.eu/jelentesek/ket-valasztas-magyarorszagon-eu-hirek-a-kampanyokban.

Az Open Society Foundation a kirekesztő kampányüzenetek kutatását támogatta. Erről ld. Mindenki méltósága: frusztráció és kirekesztés a társadalom minden szintjén,  http://tenytar.blog.hu/2014/06/05/mindenki_meltosaga_frusztracio_es_kirekesztes_a_tarsadalom_minden_szintjen

[2] Ld. Közéleti tartalom az új médiatörvény előtt és után, http://www.mertek.eu/jelentesek/kozeleti-tartalom-az-uj-mediatorveny-elott-es-utan