Két választás Magyarországon – EU hírek a kampányokban

Vezetői összefoglaló

A február 15-től május 25-ig tartó időszakban mindössze a hírek 8 százaléka foglalkozott valamiképpen az Európai Unióval, és az EU-val foglalkozó hírek több mint kétharmada az április 7-től május 25-ig tartó időszakban jelent meg, azaz az Európai Parlament (EP) választás kampányidőszakában. A magyar parlamenti választás kampányidőszakában alig-alig esett szó az EU-ról, noha a kormányoldal és az ellenzék közt az egyik legfontosabb törésvonal éppen az Európai Unió megítélése, illetve az EU-hoz való viszony mentén húzódott.

Az EU tematikához kapcsolható hírek döntő többsége csak annyiban érintette az EU-t, hogy tisztán belpolitikai eseményként foglakozott az EP választással.

Az EU által kezdeményezett ügyekről, és az EU-n belüli politikai vitákról alig volt szó a magyar médiában. A „Magyarország vs. Brüsszel” témájú hírek viszont nem voltak ritkák. Az ilyen hírek leginkább az on-line felületek gazdasági rovataiban jelentek meg, de ott se túl gyakran.

Az EU tematikájú hírek mindössze hetedében történt említés az uniós finanszírozásról, tehát arról, hogy valamilyen beruházás EU forrásból készült el. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt időszakban nem nagyon épült olyan dolog Magyarországon, amihez nem adott támogatást az Európai Unió.

Az Európai Unió pozitív példaként csak az EU témájú hírek 6 (írott), illetve 8 százalékában (sugárzott) jelent meg.

A hírfolyam EU tematikához kapcsolódó híreinek közel kétharmadában tisztán belpolitikai hivatkozásként jelent meg az EU, és ez fokozottan igaz az EP választás kampányidőszakára.

A tisztán külpolitikai vonatkozású EU hírek aránya a Déli Krónikában a legnagyobb. Összhangban azzal, hogy a közszolgálati rádió hírfolyamában a többi csatornánál nagyobb szerepe van a külpolitikának.

A kormányoldalhoz köthető EU témájú hírekben többször van tényközlés, mint a kormányváltás érdekében összefogó ellenzékhez kötődő hírekben. Ez utóbbiakban a véleményközlések dominálnak, melyek tipikusan a kormány bírálathoz, illetve „bezzeg az EU” témákhoz kötődnek. A kormányoldal tényközlései viszont általában az EU-val kapcsolatos külpolitikai hírekben, illetve az EU források felhasználásáról és az EU választás mikéntjéről szóló hírekben jelennek meg.

A kormányoldali politikusokhoz kötődő hírekben viszonylag gyakran jelent meg negatív kép az EU-ról, míg a kormányváltásra összefogó ellenzéki politikusok sohasem festettek „az EU olyan, mint Moszkva” képet a közönségnek. 

Két választás Magyarországon – EU hírek a kampányokban