MEDIADELCOM

Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape

A médiával kapcsolatos kockázatok és lehetőségek kritikai feltárása a deliberatív kommunikáció elősegítéséhez: Az európai médiakörnyezet fejlődési forgatókönyvei

Honlap: https://www.mediadelcom.eu/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101004811

  • A MEDIADELCOM egy hároméves kutatási projekt, amely a Horizon 2020, az EU kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásával valósul meg.
  • A MEDIADELCOM-ban 17 csapat vesz részt, amelyek 14 uniós országot képviselnek Nyugat-, Közép- és Kelet-Európából.
  • A MEDIADELCOM koordinátora a Tartui Egyetem (Észtország), a projekt magyarországi partnere a Mérték Médiaelemző Műhely.

A MEDIADELCOM projekt az EU kutatási és innovációs keretprogramja, a Horizon 2020 finanszírozásával valósul meg. A MEDIADELCOM együttműködő partnerei 14 EU-országot képviselnek, ezek: Észtország, Ausztria, Bulgária, Csehország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovákia.  A projektet a Tartu Egyetem (Észtország) koordinálja, Magyarországot a Mérték Médiaelemző Műhely képviseli. A 3 éves MEDIADELCOM projekt 2021 márciusával indult és 2024 márciusáig tart.

A MEDIADELCOM átfogó célja egy olyan diagnosztikai eszköz (ún. multi-forgatókönyv építő modell) kifejlesztése a politikai döntéshozók, oktatók, médiaszervezetek és intézmények, valamint médiaszakértők és újságírók számára, amely lehetővé teszi a deliberatív kommunikációval és következésképpen az európai társadalmi kohézióval kapcsolatos kockázatok és lehetőségek holisztikus értékelését.

Az eszköz a kockázatok és lehetőségek mérlegelésével képes nemcsak az összeurópai médiakörnyezet, hanem az egyes országok médiahelyzetére vonatkozó különböző forgatókönyvek megrajzolására is. A multi-szcenárió modell alapjául szolgáló konceptuális és operacionális változókat a résztvevő országok hírmédiájának szélesebb környezetét feltérképezve, egy összehasonlító elemzés során határozzuk meg.

Bővebb információ (angol nyelven):

https://www.mediadelcom.eu/deliberative-communication-concept/

A projekt fő lépései:

  • A deliberatív kommunikációt érintő kockázatok és lehetőségek feltérképezése a média területén – teoretikus háttér kidolgozása, konceptuális változók meghatározása
  • Az összehasonlító elemzéshez szükséges operacionális változók kidolgozása
  • Országonkénti esettanulmányok elkészítése
  • A 14 ország médiarendszereinek kvalitatív összehasonlító elemzése
  • Pilotkutatás a médiarendszerek ágensorientált modellezésével
  • Multi-forgatókönyv építő modell kidolgozása és alkalmazása az egyes országokra

Kapcsolat:

Szávai Petra tudományos munkatárs

Mérték Médiaelemző Műhely

szavai.petra@mertek.eu