Tudatos médiahasználat

Az elmúlt években erősödő tendencia, hogy egyre nagyobb arányban jelennek meg a hírfogyasztásban a közösségi médiafelületeken megosztott hírek, növekszik azok száma, akik a közösségi médián keresztül tájékozódnak. A jelenség miatt felértékelődik az a kérdés, hogy az emberek tisztában vannak-e a közösségi média azon működési mechanizmusaival, azokkal a jelenségekkel (például: szűrőbuborék, algoritmusalapú személyre szabott információáramlás, álhírek terjedése, dezinformációs kommunikációs kampányok) amelyek befolyásolják az információáramlást és a tájékozódás lehetőségét az interneten. Mennyiben tudatosak a közösségi médiahasználat során, illetve milyen szerepe van az egyéni felhasználóknak az álhírek, a tudatos dezinformálást célzó kommunikáció terjedésében.

A Mérték nagy hangsúlyt fektet annak vizsgálatára, hogy ma Magyarországon az emberek a közösségi médiahasználat során mennyire tudatosak, milyen ismereteik vannak az internetes információáramlást befolyásoló szolgáltatásokról, jelenségekről, mechanizmusokról, a közösségi médiaszolgáltatók üzleti modelljéről. Ismerik-e a szűrőbuborék jelenségét? Meg tudnak-e különböztetni egy hirdetési célú facebook posztot és egy nem reklámcélú posztot? Mennyire tudatosak a közösségi média használatában a posztolás, likeolás során? Mennyire tudatosak, óvatosak, milyen attitűdjeik vannak az álhírekkel kapcsolatban, van-e stratégiájuk az álhírek kiszűrésére? Tudják-e egyáltalán, hogy a választásaik (like-ok, kommentek, megosztások) befolyásolják, hogy a továbbiakban milyen tartalom jelenik meg az oldalukon?

A Mérték Médiaelemző Műhely évente készít hírfogyasztás kutatást, a legutóbbi 2016 novemberében jelent meg. Abból kiderült, hogy a facebookozók háromnegyedével előfordul, hogy a közéleti hírekről a facebookról tájékozódik. A tájékozódási szokások, a hírfogyasztás megértéséhez fontos, hogy a fogyasztói tudatosságról minél pontosabb információkkal rendelkezzünk, már csak azért is, mert a jövőben is tervezünk hasonló kutatásokat.

A Google Digital News Initiative Innovation Fund-nak beadott és elnyert pályázatunk fő célja egy technológiai újítás és erős partnerség építése a média kulcsszereplőivel, hogy elősegítsük a médiakínálat olyan irányú fejlesztését, mely erősíti a kritikai gondolkodást a hírfogyasztás során. A pályázat központi része egy applikáció fejlesztése, mely értesíti a hírolvasót, ha több, alternatív forrásnál jelenik meg ugyanaz a hír. Az applikáció célja a sokféle forrásra támaszkodó tájékozódás erősítése, a hírfogyasztási attitűd alakítása a sokszínűség irányába. A pályázat részét képezi a „Média Ombudsman” szerepkörének kialakítása is, mely ugyancsak hozzájárulhat a megjelent hírekkel kapcsolatos kritikai attitűd, és értő befogadás fejlesztéséhez. Mindkét célunk segítené az értő hírfogyasztás, a sokféle forrásból való tájékozódás igényének megerősítését, egy objektív, kritikus és nyílt média-ökoszisztéma felé való elmozdulást.

Mérték Médiaombudsman elemzések

Médiaombudsman podcast