Médiatájkép egy hosszú vihar után – Médiapolitika 2010 után (Mérték Füzetek 24.)

Az alábbi tanulmány áttekintést ad arról, hogy a 2010 óta eltelt időszakban miként alakult át a magyarországi médiarendszer. Az a bő egy évtized, amely az illiberális állam építésével és az Európai Unió demokratikus értékeitől való eltávolodással jellemezhető, alapjaiban változtatta meg a hazai nyilvánosságot.

Különösen szembetűnő, hogy a médiarendszer átalakítása több szinten is megjelent, de a különböző lépések mégis összehangoltak voltak, egymást erősítették. Mindennek az alapját a szabályozási környezet megváltozása adta, de ezt gyorsan követték a további lépések. A közszolgálati média átalakítása propaganda-gépezetté, a piaci erőviszonyok felborítása és számos külföldi szakmai befektető kiszorítása, illetve az újságírói munka nehezítése lépésről-lépésre megfigyelhető volt az elmúlt időszakban. Az elemzésekben mindig kicsit rejtve marad, de nagyon fontos fejlemény a helyi nyilvánosság beszűkülése
és néhány heroikusan küzdő független szerkesztőség harca a fennmaradásért.

A Mérték Médiaelemző Műhely rendszeresen megjelenő, egy-egy év fejleményeit elemző Lágy Cenzúra jelentéseivel szemben ez a tanulmány a változások folyamat-jellegét mutatja be. A magyarországi médiarendszer 2010-es éveinek átalakulásának megértése fontos azoknak, akik belülről élték át ezt a folyamatot, hiszen a szemük előtt zajlottak az események, de nem feltétlenül volt mindig egyértelmű, hogy egy-egy lépés hogy illeszkedik
a rendszerszintű átalakításokban. De a tanulmány legalább annyira fontos azoknak az európai polgároknak, akik mind a mai napig nem értik, hogy a médiaszabadság felszámolása hogy történhetett meg az Európai Unió egyik tagállamában, az uniós intézmények szeme láttára.

A projekt a Holland Nagykövetség Human Rights Fund támogatásával valósult meg.

A teljes elemzés elérhető:

Mérték Füzetek 24.: Médiatájkép egy hosszú vihar után – Médiapolitika 2010 után