A tartalomra vonatkozó előírások érvényesülése a Médiahatóság gyakorlatában – 2014

A Mérték Médiaelemző Műhely az új médiaszabályozás hatályba lépése óta elemzi a médiahatóság médiatartalom ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlatát. A 2011 és 2013 közötti joggyakorlatot négy elemzésben értékeltük.1 Az elemzésekben azt vizsgáljuk, hogy a médiahatóság milyen mértékben és módon avatkozik be a szerkesztési szabadságba, szankcióalkalmazási gyakorlata nem korlátozza-e aránytalanul a sajtószabadságot. Emellett értékeljük a médiahatóság szerkesztői döntéseket, a tartalomkínálat alakulását befolyásolni képes jogértelmezési tevékenységét.

Jelen elemzés a 2014-ben hozott és a hatóság honlapján hozzáférhetővé tett határozatokra épül. A törvényi szabályok szerint a médiatartalom ellenőrzése a Médiatanács és a Hivatal között megosztott hatáskörben működik. Ebből a Médiatanács tevékenysége – az ülések és a határozat számok követhetősége miatt – áttekinthetőbb, a Hivatal működése viszont kevésbé átlátható, ezért nem tudjuk, hogy az elemzésbe valamennyi határozat bekerült-e. A korábbi gyakorlatunktól eltérően nem minden témakört tárgyalunk részletesen, mert néhány szabályt érintően a megállapított jogsértések száma olyan mértékben csökkent, hogy az a jogalkalmazói tevékenység általános elemzésére nem alkalmas.

mediatartalom_2014